Kaleseramik
Yeşil Ürün
Rehberi 2021

İşveren /
Kale
ERKE Tasarım Danışmanlık

 

Proje /
Kaleseramik Yeşil Ürün Rehberi

 

Website /
www.kale.com.tr

Kaleseramik Yeşil Ürün Rehberi, LEED v4-v4.1, BREEAM, DGNB ve BEST yeşil bina derecelendirme sistemlerinin gereklilikleri gözetilerek, Kaleseramik seramik karo, seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer su sistemlerinin bina performansına katkılarını özetleyen ve bir dokümandır.

 

Bir önceki Yeşil Ürün Rehberi’nin de tasarımını üstlendiğimiz Kaleseramik Yeşil Binalar Rehberi, bu yıl hem dijital hem de baskı haliyle fiziksel olarak erişilebilecek şekilde hazırlandı. Dijital versiyonunda yer alan interaktif menü sistemi ile rehber içi içeriklerin kolay erişimi sağlandı.

 

Yeşil Ürün Rehberinde, ürün sayfaları ile Kaleseramik’te Sürdürülebilirliğin nasıl ele alındığının anlatıldığı sayfalar, Kale’nin sahip olduğu yalın tasarım anlayışı ile harmanlandı. 8 bölümden oluşan rehber, LEED, BREEAM, DGNB ve Türkiye’nin yeşil bina sertifika sistemi olan B.E.S.T sertifikalarında Kaleseramik ürünlerinin verimliliğini incelemektedir.

 

Tasarım süreci yaklaşık sekiz hafta süren yeşil ürün rehberinin iletişim çalışmaları için gerekli görseller de (Newsletter, Google Dynamic Network, sosyal medya ve bannerlar) yine aynı yalın dil ile tasarlandı.

Dokümanın kendisine Kaleseramik’in kendi web sayfasındaki “katologlar” bölümünden ulaşılabilir.