Türkiye
Döngüsel Ekonomi
Platformu

İşveren: İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği / SKD Türkiye
Proje: Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu Kurumsal Kimliği

Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu kurumsal kimlik tasarımı tamamlandı. Platform, Türkiye’deki iş dünyasının döngüsel ekonomi konusunda bilgi ve farkındalığını artırmak ve döngüsel iş modellerinin yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmaktadır.

 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası)’nin fon desteği  ile kurulan platform sürdürülebilirlik açısından yeni bir ekonomi modeli olarak ortaya atılan Circularity / Döngüsellik kavramının savunuculuğu yapmaktadır. Platformun çok sesli, genç, dinamik ve paylaşımcı oluşundan yola çıkar. Bir masa etrafında toplanan paydaşlar, 4 döngüsel iş modelini simgeler.

Döngüsel Tasarım / Üretim Modelleri,
Döngüsel (Optimal) Kullanım Modelleri,
Döngüsel Değer Kurtarma Modelleri
Döngüsel Destek Modelleri